Zomaar 3 vragen...
Wil je weten of je alles goed geregeld hebt?

?

Ben ik als directeur-eigenaar goed verzekerd?

?

Ben ik op de hoogte van de laatste wijzigingen in het arbeidsrecht

?

Ben ik voldoende op de hoogte van de regels en risico's rondom verzuim?

×

Maak een afspraak

Vul het onderstaande formulier in of bel me even!

Je bericht is verzonden Je bericht is niet verzonden, er is iets fout gegaan, probeer later nog eens.

Waar kan ik je bij helpen?

Arbeidsrecht
Werkgever en werknemer maken afspraken op het moment dat de verhoudingen prima zijn. Pas als er problemen ontstaan in de arbeidsrelatie, wordt het belang van een goed contract duidelijk. Vaak blijkt dan dat de bedoelingen van partijen niet goed zijn vastgelegd, of dat partijen iets hebben afgesproken wat het dwingend recht verbiedt. Bijvoorbeeld een proeftijd […]
Lees meer
Arbeidsvoorwaarden
Een arbeidsvoorwaarde is een voorwaarde waaronder werk wordt verricht. Bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, werktijden en vakantiedagen. In Nederland worden arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een of meerdere van de volgende overeenkomsten/regelingen: Een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werknemeren de werkgever. Een collectieve arbeidsovereenkomst(cao). In de cao spreken werknemersvereniging en werkgever(-svereniging) af welke arbeidsvoorwaarden voor de werknemers gelden. Een andere […]
Lees meer
Arbo
Waarom is arbobeleid belangrijk? Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen. Naast het […]
Lees meer
Belonen
Goed presterende medewerkers wil je goed belonen. Je wilt ze daarmee niet alleen betalen voor hun werk, maar ook bedanken voor hun getoonde inzet en voor hun bijdrage aan het succes van jouw bedrijf. En natuurlijk wil je de goede medewerkers behouden.   Motivatie Door je medewerkers goed te belonen, motiveer je ze, enthousiasmeer je […]
Lees meer
Contracten met leveranciers
Veel organisaties zijn voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering in meer of mindere mate afhankelijk van leveranciers of dienstverleners. Omdat er vaak langdurige contracten worden gesloten met leveranciers, is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die bij de leverancier of bijvoorbeeld bij de wetgever spelen. Op die manier kan […]
Lees meer
Disfunctioneren, verbetertrajecten en ontslag
Ben je niet tevreden over het functioneren van een werknemer? Het is dan als eerste belangrijk om de werknemer hier meteen op aan te spreken. Wacht niet op een functionerings- of evaluatiegesprek, maar wijs de werknemer direct op zijn van de norm afwijkende gedrag of matige/onvoldoende prestaties. Een bedrijfsreglement (of personeelshandboek of gedragscode) kan je […]
Lees meer
Functiebeschrijving en functiewaardering
Het nut van functiebeschrijvingen en functieprofielen Een functiebeschrijving of functieprofiel is van belang voor iedere organisatie omdat het een behoorlijk stuk duidelijkheid verstrekt binnen de organisatie en voor de werknemer. Waarom van belang? een functiebeschrijving is de basis: van iedere werving- en selectieprocedure maar ook is het functieprofiel basis voor de vacaturetekst. Het beantwoordt de vraag: […]
Lees meer
HR standaarden en HR correspondentie
Correspondentie op het HR-vakgebied is in veel gevallen formeel en heeft daarbij vaak ook een juridisch kader. Bij (middel-) grote bedrijven is het handig om hiervoor standaarden te maken. Dan kan je dezelfde brief vaker gebruiken. Ik kan helpen bij het maken van standaarden, zowel voor bij instroom, als bij doorstoom of uitstroom van personeel. […]
Lees meer
In kaart brengen werknemers- en werkgeversverzekeringen
Als ondernemer loop je risico’s, Sommige risico’s wil je misschien  verzekeren. Onderstaande zijn verzekeringen waar je mogelijk aan kan denken. Wil je hulp bij het in kaart brengen van een aantal verzekeringen? Dit verzekeringsgebied is vrij breed. Ik kan je hier niet overal zelf in adviseren. Ik kan wel mensen die dat wel kunnen. Ik […]
Lees meer
Inhuur van tijdelijke HR capaciteit
Je wilt met je organisatie in staat zijn direct pieken op te vangen. En wanneer het even wat minder gaat, wil je moeiteloos je personeelsbestand kunnen aanpassen. Op die momenten kan je tijdelijk een externe medewerker inzetten of er juist weer afscheid van nemen. Hierbij kan ik je helpen. Zelf, of door in mijn uitgebreide […]
Lees meer
Inrichten HR administratie
Voor elk vakgebied geldt dat de basis op orde moet zijn. Niets is zo vervelend als dat er fouten worden gemaakt bij de salarisbetaling, in een ontslagsituatie of dat cao- wijzigingen niet of onjuist worden doorgevoerd. Ook de spelregels rondom privacy zijn met de nieuwe AVG aangescherpt en slordigheden daarmee worden organisaties in het algemeen […]
Lees meer
Loopbaanbegeleiding
Een loopbaancoach is iemand die jou op een professionele manier ondersteunt in de ontwikkeling in je loopbaan. Hoofdzaak is dat het draait om jou als persoon en jouw persoonlijke ontwikkeling. Een goede coach helpt je dus om je ambities in je werk te bereiken. Dat kan zijn bij jouw huidige werkgever of bij een andere. […]
Lees meer
Medezeggenschap
Medezeggenschap gaat feitelijk over elke wijze van betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van de onderneming. De meeste mensen denken bij medezeggenschap aan de ondernemingsraad, maar er zijn meer vormen. Directe medezeggenschap Van directe medezeggenschap is sprake zodra werknemers zonder tussenkomt van al dan niet gekozen vertegenwoordigers inspraak hebben op het werk, de arbeidsomstandigheden of het […]
Lees meer
Opleiden
Vier voordelen voor jouw bedrijf Investeren in opleidingen en trainingen is investeren in je bedrijf. Om diverse redenen betaalt het geld dat je uitgeeft aan een opleiding of een cursus zich vaak dubbel terug. Een aantal terreinen waarop je winst zult behalen. 1. Betere competenties = beter personeel Goed opgeleid personeel functioneert beter. Soms is […]
Lees meer
Outplacement
Bij outplacement komen werkgever en werknemer meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan buiten de organisatie, soms zelfs een andere richting. Terugkeer naar de oude werkplek is niet meer aan de orde. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: De werknemer wordt geacht binnen een x […]
Lees meer
Pensioen
Rondom pensioen is de laatste jaren veel te doen. De oude vormen, gericht op medewerkers die lang bij één organisatie werken, passen minder goed bij de manier waarop medewerkers zich nu op de arbeidsmarkt bewegen. Organisaties, maar ook de medewerkers zelf, vragen zich steeds vaker af hoe hiermee om te gaan. Pensioen in het kort […]
Lees meer
Personeelsdossier
Een personeelsdossier opzetten; het klinkt misschien als een eindeloze klus, maar dat valt best mee. Als je er maar een goed systeem voor hebt en het gewoonweg doet. Wettelijk verplicht Het is belangrijk voor een bedrijf met personeel om een personeelsdossier te hebben. Je bent als ondernemer wettelijk verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Twee aspecten zijn belangrijk: […]
Lees meer
Personeelshandboek
De wetgeving rondom lonen, pensioenen, arbeidstijden, verzuim, arbo en werk & zekerheid bestaat uit eindeloos veel regels, rechten en plichten, die ook vanuit een cao en vanuit de wetgever regelmatig veranderen.  Logisch dat de gemiddelde ondernemer én werknemer door de bomen het bos al lang niet meer zien.   Ook al is de totale wetgeving […]
Lees meer
Reorganisatie
Een reorganisatie is vaak een grote verandering in of van een organisatie. Bij een reorganisatie wordt een organisatie anders ingericht. Bijvoorbeeld afdelingen worden samengevoegd of juist opgesplitst. Ook een verkleining van de organisatie kan worden aangeduid als reorganisatie. Waarom reorganiseren? Door interne of externe oorzaken ziet een bedrijf of organisatie zich genoodzaakt aanpassingen aan de organisatie door te voeren. Die […]
Lees meer
Verzuim
De Wet Verbetering Poortwachter heeft grote veranderingen met zich meegebracht op het gebied van re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Met name de eigen verantwoordelijkheden voor zowel de werkgever als de werknemer zijn aanzienlijk uitgebreid. Langdurig verzuim is een kostbare zaak en erg vervelend voor zowel medewerker als werkgever. Hoe maakt je dit verzuim bespreekbaar en […]
Lees meer
Werving en selectie
Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd, gaat over het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk. Het hele proces moet passen bij de strategie en doelstellingen van een organisatie. De uitstraling en inhoud van werving, selectie en aanstelling moet naadloos aansluiten bij de (interne) organisatie. Alleen op […]
Lees meer
RHR-logo-green Created with Sketch.

HR Scan

Alles goed geregeld?

€449 ex. btw

Gesprekken voeren.

Van werving en selectie tot reintegratie en uitstroom.

Tarief in overleg

HR Vraagbaak

Abonnement van 6 uur per jaar.

€449 ex. btw

Rotterdam HR Services.

Wil je weten wat ik voor je kan doen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Rotterdam HR Services

Bart de Jong

Wil je weten wat ik voor je kan doen?

Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring als HR consultant en interim manager. Van beleidsontwikkeling, strategische advisering en transitie naar een ander CAO tot het hands-on uitvoeren van in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek:

Browserupdate aangeraden

Je browser wordt niet meer ondersteund. Gebruik een van de onderdstaande browsers om de website optimaal te gebruiken

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge